V tomto kurze sa nachádzajú scenáre, ktoré užívateľa naučia ako efektívne pracovať s týmto e-learningového portálu.