Úlohou predmetu Verejné financie je predstaviť najdôležitejšie alternatívy pre tvorbu a realizáciu politiky verejných financií v otvorených ekonomikách s dôrazom na ich strategický význam a každodenné dôsledky. Predmet sa sústreďuje na skúmanie dopadov rôznych daňových politík. Predmet skúma úlohu a veľkosť verejného sektora, mobilizáciu verejných zdrojov cez priame aj nepriame dane vrátane daní z medzinárodného obchodu, ciel, dotácií a poplatkov, politiku verejných výdavkov vrátane analýzy výkonnosti verejného sektora, fiskálnu rovnováhu, financovanie deficitu verejných financií a fiskálne vzťahy medzi rôznymi úrovňami verejného sektora.