Moodle 2 - príručka učiteľa (Fikar)

Moodle 2: príručka učiteľa. Podrobný manuál pre aktuálnu verziu Moodle z pohľadu učiteľa